PALE, 18. 06. 2011. RESTORAN STANIŠIĆ, SLAVKA I MILOŠ

Share on Facebook
Veselje se širi na sve strane :)
Sneža i Milena i mi
Sneža sa tetkama
Svi na noge
Marko - vrhunski pevač
Gužva
Koreografija
Ludi letnji ples
Sa prijateljima
Svi na nogama
Lepo društvo
Veselo i ludo
Kolo
Djuska
Opet koreografija
Velika zabava
Dobra atmosfera
Ciganske pesme
Slikanje za uspomenu
Sneža i tetke